Nettie logo

Fout Feest verhuisd naar voorjaar 2019

Het inmiddels zeer bekende fout feest van de Olijkers wordt dit jaar NIET in december gehouden. In verband met het nieuwe puntenstelsel voor vergunningen voor feesten bij o.a. voetbalverenigingen, is in goed overleg besloten met s.v. Wippolder, om het foute feest in het voorjaar van 2019 te houden.

Wij betreuren het dat kennelijk niet iedereen hiervan op de hoogte is gebracht.  Onze welgemeende excuses hiervoor. 

Wij zullen u verder informeren omtrent datum en tijdstip voor het foute feest 2019, zodra meer informatie bekend is.